2014 - 2022

Näringsverksamhet på landsbygden

2014 ansökte Vallsjöns Kurs och Rekreation om stöd för uppförande av en huvudbyggnad för verksamheten. Tyvärr var medlen då slut och ansökan avslogs därför. 2019 skickades en ny ansökan in, men även då var medlen antingen slut eller omfördelade till miljöinvesteringar. Ansökan avslogs inte utan lades vilande i väntan på nya medel för landsbygdsutveckling och i mars 2022 kom beskedet om att komplettera ansökan från 2019 för nya medel hade tillskjutits. I juni 2022 kom besked om beviljat stöd om 40% av investeringen.


Sista september 2023 skall investeringen vara slutförd och då står Berishuset från Lillmon klart på Vallsjön utanför Rörbäcksnäs. Huset inrymmer då tre stora lokaler för kursverksamhet, möten, konferenser, fester, mm. Det inrymmer även en vedeldad bakugn, fyra eldstäder, ett lantkök, tvättstuga och WC, samt en farstu med panorama mot Hundfjället, lämpligt för avkoppling med till exempel en kopp te och bröd bakat i bakugnen.

Projektet hade inte varit möjligt utan Europeiska jordbruksfondens stöd.

Projektets fortlöpande

Steg för steg

Inför nedmontering och flytt 2014

Under två somrar förberedde jag huset för flytt. Spån som skulle tas ur, innerväggar och tak, rapp hela nedervåningen, samt uppmärkning av timmerstommen.

Uppmontering 2014

Uppmontering av timmerstommen på Vallsjön. Lite pussel, men det gick kanonbra.

Huset uppmonterat på plats

I ett till två år skall huset stå med taket på för att sjunka ihop.

Insidan efter insatta fönster

Stöttning på lämpliga ställen så att huset sjunker rakt.

Fönster, foder och tjärat

Viktigt att stryka på dalbränd trätjära på timret. Fönster inmonterade och egen design på fönsterfoder.

Full fart med murning och taksäkerhet 2020

Skorsten, bakugn, mm, muras upp under 2020. Ett mycket lyckat resultat efter nästan tre års väntan på murare.

Murstock och vedeldad köksspis

Den vedeldade Bolinder spisen är införskaffad begagnad och upprustad av mig själv.

Bakugn och vedeldad spis
Egenhändigt renoverad bakugnslucka och spis. Spisen har suttit i Lisagården.
EKO byggt på traditionellt vis 2021

Endast organiska naturmaterial i detta hus. Som det stått i 140 år sedan 1880. Träfiberisolering i trossbotten och mellanbjälklagret, liksom det kommer bli i resten av huset.

Historisk karta Vallsjön

Kartan och informationen är tagen från Hartass, Vildmarksskolans skoltidning. Bilden visar att Berishuset är uppfört där Skog-Erk hade sin gård.

Innergolv övre plan 2022

Papp, träfiberisolering och furugolv

Furugolv övre plan 2022

Sälen Bygg och Järn levererar!

2022 Tak - 2023 Väggar

Återvunnet och nytt trä

Taket är detsamma som satt i huset tidigare sedan 1880. Det märktes upp innan huset plockades ned och var sedan lätt att montera tillbaka.

Egensågade reglar, papp, träfiberisolering. Slätspont i kök och serviceutrymme, timmerpanel i Skog-Erk rummet på nedre plan.