företaget

affärsidé


jämlikhet

Alla människor skall bemötas med respekt oavsett ursprung, etnicitet, tro, läggning, eller annat. 

Vallsjöns Kurs och Rekreations affärsidé är att skapa förutsättningar för människors återhämtning och att hitta tillbaka till sig själva, genom kreativ och aktiv rekreation i avskild fjällnära natur. 

Genom anlitande av proffessionella kursledare, en enkel miljö, med möjligheter till aktivitet, lugn, avskildhet och kreativitet, vill vi att samtliga gäster skall bli stärkta och få ett minne för livet. 

Respekt, ärlighet och integritet. 
Alla skall känna sig välkomna för den de är och bli bemött på ett jordnära sätt med total närvaro. 

Varje människa är kapabel och gör alltid sitt bästa utifrån förutsättningarna. 

Allt är möjligt!

Även att hitta tillbaka till sig själv och sitt ursprung.

Att vi är starkt påverkade av omvärldsfaktorer och snabb utveckling, och en verklighet som kommer längre och längre från vårt ursprung och våra urinstinkter. Hur påverkar det vårt psykiska och fysiska välmående?

Att vistas i en enkel och naturlig miljö, med ett helhetstänk när det gäller människa, natur, miljö och välmående tror vi är medicin för själen. 

kreativ aktiv rekreation fjällnära

affärsområden

Vallsjöns Kurs och Rekreation har tre primära affärsområden, samt aktiv & kost.

Kurs och Rekreation

Kurser i fiske, jakt och lokal kultur, med inslag av musik.

Skapa, lär och var kreativ kombinerat med vistelse i lung och avskild natur. Halva dagar ägnas åt kursverksamhet och resten åt rekreation. Det finns många vilsamma platser på gården eller aktiviteter att ägna sig åt.

Vi tror på kombinationen att få göra något kreativt, vara i avskild natur, och återhämtning på varje individs villkor.

konferens

Vad Vallsjöns kurs och rekreation erbjuder är ett helhetstänk kring människa, livskvalitet, gruppdynamik, verksamhet, lönsamhet, kvalitet och livscykel.


Resultat kan vara så mycket. Det viktiga är att tillsammans komma överens om vad som är det viktigaste syftet med er aktivitet. En minnesvärd konferens förstärker syftet och det förväntade resultatet.


I denna miljö kommer ni att trivas och ha kul!

stuguthyrning

Stigar, sjöar, skogar, fjäll.

Vandra, cykla, ro, fiska, plocka bär, eller njut av fjällens vidder.

Det står var och en fritt att utnyttja den miljö som finns på och runt gården.

Frihet är något det finns gott om!

Aktiv & kost

Fånga och plocka dina råvaror och tillaga till en måltid med lokalt traditionella recept. Baka bröd i vedeldad bakugn. Laga maten på vedspis eller utomhus över öppen eld.

Åtnjut maten antingen inomhus i traditionell miljö, eller utomhus kring elden.

Träna med naturens resurser och redskap.

vilka är vi

historik

Vi finns 10 minuter från Scandinavian Mountains Airport

vem är vallsjöns kurs och rekreation?

Jag heter Katrin Halvarsson och driver Vallsjöns Kurs och Rekreationsgård.

Vallsjöns kurs och rekreation ägs och drivs av mig, Katrin Halvarssson. Jag är utbildad ekonom, systemvetare, verksamhetsutvecklare och projektledare, och har arbetat inom lastbilsindustri, kvalitetssäkring, samt vinterturism.

Min dröm har sedan tonåren varit att driva just en kurs och rekreationsgård och det har äntligen blivit verklighet. jag brinner för jakt, fiske, musik, hantverk, hälsa och utveckling/förändring.

Den plats kursgården är belägen på samt den inriktning jag valt, syftar till ett helhetstänk när det gäller människa, natur, miljö och välmående. Stress, press, buller, brus och en verklighet som kommer längre och längre från vårt ursprung och våra urinstinkter, tror jag påverkar vårt psykiska och fysiska välmående i negativ riktning. Kurs och rekreationsgården skall vara en plats att få andrum och närhet till sitt jag.

Under 1970-talet ärvde min farmor Oddveig en gård på Vallsjön, efter Skog-Arvid. Mina farföräldrar putsade upp boningshuset och inredde en del av ladugårdslängan som en lägenhet. De började hyra ut till vinterturister. Under 70 och 80 talet flyttade mina föräldrar en skogskhuggarkoja till gården, rustade upp och hyrde även ut den. Under senare delen av 80-talet byggde föräldrarna ett till hus. Sammanlagt på gården finns nu fyra hus om totalt 18 bäddar.


2011 påbörjades uppbyggnaden av Vallsjöns kurs och rekreation. Ett två våningars timmerhus byggt 1880, beläget vid Lillmon i Lima, revs under två somrar ur och färdigställdes för flytt och den nya fastigheten förbereddes med grund, väg och avlopp. 2014 flyttades huset till Vallsjön, en plats som var bebodd redan på 1200-talet.
2015 tjärades huset med dalbränd trätjara och taket lades. Halva tegeltaket är köpt begagnat i Arlanda och andra halvan inköpt i Trysil.
Huset stod sedan två år för att sätta sig. 2017-2018 färdigställdes husets exteriör inklusive att fönster sattes in. Fönsterfodren är designade, utsågade och målade av mig själv.
2018-2020 väntade jag på murare som aldrig kom. 2020 byggdes skorsten och bakugn murades in av annan murare.Även vatten drogs till huset.
2021 lades isolering och govl in i nedervåningen
2022 lades gamla innertaket in och isolerades. Golv på ovanvåningen lades.
2023 påbörjades isolering av väggar och panel slogs på på nedre plan. 2023 kommer huset inredas med 3 konferenslokaler, ett kök med vedeldad bakugn, ett servicerum och en farstu. Det finns fyra vedspisar och en bakugn i huset.

Timmerhuset, tillika huvubyggnad, ligger på en hög punkt, där det tidigare stått bostäder, ladugårdar och andra mindre byggnader, ca 130m från sjön, närmare bestämt där Skog-Erk hade sin gård. Mot nordost ligger Hundfjället som ett panorama. Gården ligger på en rullstensås, varpå ena sidan ligger sjön och på den andra ringlar Siktån fram.

Vallsjöns kurs och rekreation har tre verksamhetsområden:
- Kurs och rekreation
- Konferens
- Stuguthyrning
Dessa beskrivs närmarer på respektive sidor som väljs i menyn ovan.

Samt Aktiv & Kost - ett självklart område i den miljö Vallsjöns Kurs och Rekreation verkar.


KONTAKT

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för bokning av kurser, boende och konferenser. Lämna gärna önskemål på kurser och innehåll, synpunkter och förslag.

Vallsjöns Kurs och Rekreation 

telefonnummer
+46 73 338 5773
Besöksadress:
Vallsjön 43, 78066 Rörbäcksnäs, Sverige
Postadress:
Kråkbrickan 3, 78066 Rörbäcksnäs, Sverige

våra partners

samarbeten

Vi samarbetar med externa och interna kursledare, lokala entreprenörer och företag.